درباره نشریه

نشریه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی به صورت دو فصلنامه،‌ به زبان فارسی انتشار خواهد یافت  این نشریه متعلق به دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)‌است و تمامی ضوابط شیوه نامه اجرایی نحوه انتشار مجلات علمی – تخصصی مصوب معاون پژوهشی آن دانشگاه را لازم الاجرا می داند

این نشریه با اهداف  ذیل منتشر می گردد.

  • انتشار دستاوردهای علمی و یافته های جدید پژوهشی در حوزه تاریخ و تمدن ملل اسلامی به منظور مشارکت در تولید علم و گسترش دانش.
  • گسترش ارتباط میان پژوهشگران و مراکز پژوهشی حوزه تاریخ و تمدن ملل اسلامی.
  • ارتقای سطح پژوهش و کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی.
  • ارتقای جایگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)‌ از طریق ورود و عضویت در سامانه های نمایه داخلی و خارجی.